urządzenia przesyłowe

Urządzenia przesyłowe

Uzyskiwanie odszkodowań dla właścicieli gruntów, przez które biegną urządzenia przesyłowe: energia elektryczna, gaz, woda itp. za bezumowne korzystanie z nieruchomości; z tytułu ustanowienia służebności przesyłu; z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z umieszczeniem na działce urządzeń przesyłowych; z tytułu wywłaszczeń.

odszkodowania

odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Roszczenia za obrażenia ciała. Odszkodowania za szkodę w mieniu. Odszkodowania za wypadek przy pracy. Roszczenia za zaniedbania innych. Roszczenia z tytułu śmierci bliskiej osoby. Odszkodowania medyczne.