o nas

O Semi Group:
Semi Group istnieje już od 2002 roku. Dzięki temu, że współpracuje z nią wiele osób, obsłużyła w różnym zakresie wielu klientów mieszkających na terenie różnych miejsc Polski. W ciągu trzynastu lat istnienia na polskim rynku SEMI GROUP niejednokrotnie została nagrodzona przez współpracujące z nią instytucje.
Firma współpracuje z prawnikami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami, instytucjami administracji państwowej, urzędami, towarzystwami ubezpieczeniowymi. Znana jest z konsekwentnego działania, i między innymi z tego powodu ma ugruntowaną markę na polskim rynku. Jest przygotowana logistycznie do podejmowania się bez zwłoki obsługi klientów zamieszkujących w dowolnym miejscu Polski. Jedyna taka firma w Polsce, w której współpracują ze sobą osóby z różnymi uprawnieniami.
Właściciele SEMI GROUP: Elżbieta Łyczko i Magdalena Rosiak przykładają szczególną wagę do terminowości podejmowanych działań, rzetelnego wykonania podjętych zadań oraz kładą duży nacisk na kompetencję osób, z którymi współpracują.

Czym się zajmujemy:
w zakresie urządzeń przesyłowych:
• uzyskiwaniem odszkodowań (wynagrodzeń) dla właścicieli gruntów, przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania energii elektrycznej, gazu, wody, pary, ścieków, produktów naftowych itd.:
- za korzystanie do tej pory bezpłatnie przez firmy przesyłowe z prywatnej powierzchni działki
(bezumowne korzystanie z nieruchomości);
- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (odpłatność za lata następne);
- z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z umieszczeniem na działce bądź w jej obrębie urządzeń przesyłowych;
• doprowadzaniem do zawarcia umowy między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem gruntu, na którym znajdują się w/w urządzenia;
• negocjacie w imiemiu klientów, u których na działkach mają być pobudowane nowe linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i inne.

w zakresie odszkodowań wypadkowych:
• odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne;
• roszczeniami za obrażenia ciała;
• odszkodowaniami za szkodę w mieniu;
• odszkodowaniami za wypadek przy pracy;
• roszczeniami za zaniedbania innych;
• roszczeniami z tytułu śmierci bliskiej osoby.

Co oferujemy:
• obsługę prawną, w tym w postępowaniu przed Sądem
• wycenę roszczeń przez rzeczoznawcę majątkowego
• gromadzenie dokumentów z pomocą osób współpracujących
• negocjacje w imieniu klientów
• doprowadzanie do zawarcia umów